Πωλήσεις οικοπέδων στην περιοχή Ν. Σέρρες

1 αγγελία

Οικόπεδο προς πώληση Κερκίνη

700 τ.μ.
€ 26.000
Κωδ.: ΣΕΡΡΕΣ ΝΕΑ ΠΟΡΟΙΑ

κάλυψη 70% άρτιο και οικοδομήσιμο
και δεν ύπαγεται στις διατάξεις
του Ν.1337/83 περί εισφοράς σε
γη και χρήμα ούτε εκρεμή η έχει
καταταθεί πράξη εφαρμογής στην
περιοχή.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ 2310200815 Λεπτομέρειες

Κωδ. ΣΕΡΡΕΣ ΝΕΑ ΠΟΡΟΙΑ